tarafından

Command Prompt üzerinde Otomatik Tamamlama

Eğer dos komutlarıyla ilgli işlem yapıyorsak otomatik tamamlama özelliğini açabilirsiniz.
Command promptayken “cmd /f:on” komutunu yazmamız gerekiyor.Bu sırada Microsoftun minik bir yazılımı devreye giriyor ve bundan sonra CTRL+D tuş kombinasyonuyla otomatik olarak klasörleri, CTRL+F tuş kombinasyonuyla da klasör içindeki dosyaları görebiliyoruz. Örneğin “Documents and Settings” klasörüne girmek için sadece “cd CTRL+D” ardından Enter dememiz yeterli. Eğer geriye doğru gitmek istiyorsak bunun için SHIFT+CTRL+D komutunu kullanabiliriz.
Run\Cmd kombinasyonunu kullanmak yerine Command Promt için oluşturacagınız kısayol içersinde Target kısmına %SystemRoot%\system32\cmd.exe /f:on yazarsak pratik olarak bu işlemi gerçekleştirmiş oluruz. sonra da kısayolumuzu Quick Launch’a attıkmı tamamdır.

Reklam
tarafından

Remotely Enabling Terminal Services (Remote Desktop)

Bir alttaki postta registry ile değiştirilen ayarın Vb.script ile yapılışı :

Just incase you’re too lazy to walk down to the server room… a co-worker just sent out the following VBS script to remotely enable’remote desktop’.
strComputer = “SERVERNAME.GOES.HERE.COM”
Set objWMIService = GetObject(“winmgmts:”_
& “{impersonationLevel=impersonate}!\\”; & strComputer & “\root\cimv2”)
Set colTSSettings = objWMIService.InstancesOf(“Win32_TerminalServiceSetting”)
For Each colTS in colTSSettings
colTS.SetAllowTSConnections(1)
Next
Update
Another cohort has an even easier way. From the command line:
WMIC /NODE:”ServerName” /USER:”DomainName\Administrator” /PASSWORD:”Password” RDTOGGLE WHERE ServerName=”ServerName” CALL SetAllowTSConnections 1
tarafından

Remote Desktop uzak makinada nasıl enable edilir ?

Remote desktop eğer başka bir makinada enable edilecekse önce bir RDP listening port açmamız gerekiyor ki bu işlem registry üzerinden yapılmalıdır. Registrye girdikten sonra File menüsünden “Connect Network Registry” seçeneğine tıklıyoruz ve bağlanılacak olan makinayı seçiyoruz.Bağlandığımız makinada HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server anahtarına ulaşıyoruz.Bu anahtarın altında fDenyTSConnections değeri “1” den “0” değiştirilmelidir. Bu ayar Remote Desktop özelliğinin açılmasını sağlayacaktır.Bunun ardından registry editorü kapatıp makinamızı restart ediyoruz.Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta restart olacak makinanın remote makina olduğudur.Bunun için de shutdown -m komutu ile restart edebiliriz.

tarafından

Terminal Server Otomatik Logon

Eğer Terminal Server’ a oturum açan kullanıcılarınızın her session taleplerinde username ve password girmeden otomatik olarak logon olmalarını istiyorsanız ; İlk olarak Terminal Server üzerinde Local Policy’ i objesi üzerinde Computer Configuration /Administrative Templates / Windows Components / Terminal Services / Encryption and Security anahtarı altında Always prompt client for password upon connection özelliğini Disable etmeniz gerekir. Ardından kullanıcı tarafında Remote Desktop Connection üzerinde “ General ” tabında kullanıcı logon bilgilerini girip bağlantı objesini “rdp” uzantılı bir dosya olarak kaydedin. Kaydedilen bağlantı objesini kullanmak terminal server ‘ a otomatik logon olmak için yeterli olacaktır.

tarafından

Aktivasyon Gerektirmeden WinXP’ yi yeniden kurmak

Eğer kullandığınız Windows XP işletim sistemini bir şekilde yeniden kurmanız gerekiyorsa ve yeniden aktivasyonla uğraşmak istemiyorsanız “c:\windows\system32\wpa.dbl” dosyasının bir kopyasını diskete alın. XP’ yi yeniden kurduktan sonra bu dosyayı “Recovery Console” yardımıyla aynı yenisiyle değiştirin. Donanım birebir aynı olduğu için tekrar aktivasyon istemeyecektir.

tarafından

Boot Edilebilir USB bellek

2 adımda boot edilebilir USB bellek
1.Adım BIOS Ayarlarının Değiştirilmesi: PC’nizin USB bellekten başlatılabilmesi için öncelikle anakartınızın USB’den boot özelliğini desteklemesi gerekiyor. Bunu öğrenmek için PC’nizi başlatın ve açılış sırasında [DEL] tuşuna basarak BIOS menüsüne geçin.
Bu ayarları bulabileceğiniz menü BIOS türüne göre değişiklik gösterir, ancak genelde Advanced BIOS settings menüsünde 1st boot device kaydı altında bulunur. Bu seçeneği en ideali USB RMDFDD biçiminde değiştirmektir. Eğer bu arada USB ZIP, USB FDD, USB HDD seçenekleri varsa herhangi birini seçin. Eğer yoksa Alternative boot devices seçeneğini seçin. Eski bir anakarta sahipseniz bu özelliğin aktif hale gelmesi için BIOS’un güncellenmesi gerekebilir. Ardından değişiklikleri Save & Exit Setup seçeneği ile kaydedin ve PC’nizi baştan başlatın.
2.Adım USB Belleğin Biçimlendirilmesi: Sistemin açılabilmesi için boot sektörüne ihtiyacınız var. Boot sektörü PC başlatıldığında herhangi bir medya üzerinden BIOS için gerekli bilgileri sağlayarak sistemin çalışmasını sağlar. Mevcut işletim sistemlerini kullanarak (Windows 98/2000/XP) boş bir disketi açılış disketi haline getirerek boot sektörünü oluşturabilirsiniz.
Gerekli boot dosyalarını oluşturmak için boş bir disketi biçimlendirerek işe başlayalım Bilgisayarım klasörü altında A: sürüsüne farenin sağ tuşuyla tıklayın ve Biçimlendir komutunu seçin. Ekrana gelen pencerede MS-DOS başlatma disketi oluştur seçeneğini işaretleyin ve Başlat’a tıklayın. Disketi biçimlendirdikten sonra, USB Disk Storage Format Tool aracını kurun. Şimdi diskette yer alan dosyaların USB belleğe aktarılması gerekiyor. Bunun için HP USB Disk Storage Format Tool aracını başlatın. Device alanından USB belleğinizin sürücü harfini seçin, File system’i FAT olarak değiştirin, Create a DOS startup disk seçeneğini işaretleyin ve using DOS system… alanında az önce biçimlendirdiğiniz A:\ konumundaki disketi ya da HPUSBFW_BOOTFILES sıkıştırılmış boot dosyalarını açtığınız klasörü gösterdikten sonra Start tuşuna tıklayın. Boot edilebilir USB belleğiniz hazır. İşlemlerin doğruluğunu kontrol etmek için PC’nizin yeniden başlatabilirsiniz. Artık USB bellekten sisteminizi başlatabilirsiniz.
USB Disk Storage Format Tool : ftp://ftp.compaq.com/pub/softpaq/sp27001-27500/SP27213.exe