tarafından

Terminal Server Bağlantı

Eğer Terminal Server’ a oturum açan kullanıcılarınızın her session taleplerinde username ve password girmeden otomatik olarak logon olmalarını istiyorsanız ; İlk olarak Terminal Server üzerinde Local Policy’ i objesi üzerinde Computer Configuration /Administrative Templates / Windows Components / Terminal Services / Encryption and Security anahtarı altında Always prompt client for password upon connection özelliğini Disable etmeniz gerekir. Ardından kullanıcı tarafında Remote Desktop Connection üzerinde “ General ” tabında kullanıcı logon bilgilerini girip bağlantı objesini “rdp” uzantılı bir dosya olarak kaydedin. Kaydedilen bağlantı objesini kullanmak terminal server ‘ a otomatik logon olmak için yeterli olacaktır.

Reklam
tarafından

PsExec

PsExec, komutları uzaktaki sistemlerde çalıştırarak sonuçları kendi bilgisayarınız da görüntülenmesini sağlayan, dolayısıyla işlem yerel bilgisayarınızda yapılıyormuş gibi çalışmanıza olanak tanıyan bir komut satırı aracıdır.

PsExec’i ücretsiz olarak Microsoft’un satın aldığı Sysinternals sitesinden indirebilirsiniz (http://www.microsoft.com/technet/sysinternals/utilities/psexec.mspx )

PsTools Paketi
PsExec, toplamda 11 araçtan oluşan Sysinternals PsTools paketinin bir parçası. Bu süitin bir parçası olarak da Windows NT 4.0 ve sonrasına destek vermek, konsol üzerinden uygulanmak ve hem yerel, hem uzak sistemlerde çalışabilmek gibi bazı spesifikasyonları karşılamak zorunda. PsTools araçları uzak sistemlerde herhangi bir kurulum veya ek yazılım bulunmasını gerektirmiyor, ayrıca uzak sistemlere erişim için alternatif güven belgeleri düzenlemenize izin veriyor. Paketin PsTools olarak isimlendirilmesinin temel sebebi, tüm üye araçların isimlerinin Ps önekine sahip olması.

Okumaya devam et

tarafından

RDP Port Change

Terminal server ‘ a RDP protokolu üzerinden bağlantı yapmak için default olarak 3389 TCP portu kullanılır. Portu değiştirmek istiyorsanız registry üzerinde aşağıda belirtilen anahtar üzerinde değişiklik yapmanız gerekir. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp\PortNumber PortNumber anahtarını açıp dilediğiniz port numarasının decimal değerini girebilirsiniz.

tarafından

Remotely Enabling Terminal Services (Remote Desktop)

Bir alttaki postta registry ile değiştirilen ayarın Vb.script ile yapılışı :

Just incase you’re too lazy to walk down to the server room… a co-worker just sent out the following VBS script to remotely enable’remote desktop’.
strComputer = “SERVERNAME.GOES.HERE.COM”
Set objWMIService = GetObject(“winmgmts:”_
& “{impersonationLevel=impersonate}!\\”; & strComputer & “\root\cimv2”)
Set colTSSettings = objWMIService.InstancesOf(“Win32_TerminalServiceSetting”)
For Each colTS in colTSSettings
colTS.SetAllowTSConnections(1)
Next
Update
Another cohort has an even easier way. From the command line:
WMIC /NODE:”ServerName” /USER:”DomainName\Administrator” /PASSWORD:”Password” RDTOGGLE WHERE ServerName=”ServerName” CALL SetAllowTSConnections 1
tarafından

Remote Desktop uzak makinada nasıl enable edilir ?

Remote desktop eğer başka bir makinada enable edilecekse önce bir RDP listening port açmamız gerekiyor ki bu işlem registry üzerinden yapılmalıdır. Registrye girdikten sonra File menüsünden “Connect Network Registry” seçeneğine tıklıyoruz ve bağlanılacak olan makinayı seçiyoruz.Bağlandığımız makinada HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server anahtarına ulaşıyoruz.Bu anahtarın altında fDenyTSConnections değeri “1” den “0” değiştirilmelidir. Bu ayar Remote Desktop özelliğinin açılmasını sağlayacaktır.Bunun ardından registry editorü kapatıp makinamızı restart ediyoruz.Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta restart olacak makinanın remote makina olduğudur.Bunun için de shutdown -m komutu ile restart edebiliriz.